Szukaj

Koszyk  

jest pusty

Regulamin sklepu hurtowego. Zasady zamawiania, zakupu i współpracy

Korzystanie ze sklepu oznacza akceptację jego regulaminu.

  ZAKUPY i CENY
 • Zakupów mogą dokonywać wszyscy: osoby fizyczne, prawne i klienci indywidualni. W naszej hurtowni internetowej obowiązuje cena hurtowa (bliska cenom producenta). Jesteśmy płatnikiem podatku VAT- wystawiamy faktury. Złożenie zamówienia jest równoznaczne z wyrażeniem zgdy na wystawienie faktury bez swojego podpisu.
 • Ceny podane w sklepie są cenami brutto.

  ZAMÓWIENIA
 • Zamówienia towaru można dokonać poprzez formularze naszego sklepu internetowego, a w razie niedostępności drogą poczty elektronicznej, ewntualnie telefonicznie lub pisemnie.
 • W celu potwierdzenia zamówienia złożonego elektronicznie kontaktujemy się zwrotnie z Państwem drogą elektroniczną (lub telefonicznie). Wysłanie przez nas potwierdzenia oznacza przyjęcie zamówienia. Klient może od umowy odstąpić w każdej chwili w trakcie składania zamówienia.
 • Kolejne zamówienie realizujemy dopiero po opłaceniu należności za poprzednie
 • W wyjątkowych sytuacjach może się zdarzyć przedłużenie terminu realizacji zamówienia z powodu niedostępności towaru w naszym magazynie i/lub u naszych dostawców.
 • Towar na indywidualne zamówienie (np. druki do wykonania wg życzenia Klienta)- jeśli taki nie znajduje się obecnie w asortymencie magazynu- można dokonywać osobiscie lub pocztą elektroniczną, dokonując wpłaty zaliczki (co najmniej 50% wartości zamówienia) na poczet ceny towaru. Zamówienie towaru jest jednocnaczne z deklaracją jego zakupu. W przypadku nieodebrania zamówionego towaru zaliczka nie podlega zwrotowi, podobnie jak cały towar wykonany na indywidualne zamówienie (wzory własne).
 • Zastrzegamy sobie prawo potwierdzania i weryfikowania zamówień.
 • Skreślony.

  DOSTAWA W ODLEGŁE MIEJSCE (SPRZEDAŻ WYSYŁKOWA)
 • Koszty przesyłki ponosi kupujący.
 • Towar wysyłamy na adres wskazany w zamówieniu. W razie niejasności skontaktujemy się z Państwem.
 • Dowóz towaru w powiecie kłodzkim to koszt określony w sklepie w trakcie składania zamówienia - bez względu na wartość zamówienia.
 • Towar wysłamy też Pocztą Polską, InPost lub kurierem (najczęściej UPS) na zasadach przez nich określonych. Sposób wysyłki jest uzależniony od wielkości, wagi i wartości. Za pośrednictwem Poczty Polskiej przesyłki wysyłamy paczką priorytetową.
 • Opłata za przesyłkę jest ZRYCZAŁTOWANA i różni się w zależności od sposobu zapłaty wybranego przez kupującego (w przypadku pobrania- zapłata przy odbiorze lub przelew-przedpłata). Opłata jest stała bez względu na wartość przesyłki, ciężar lub wymiary. Stąd zachęcamy do większych hurtowych zakupów druków dla całej firmy.
 • Minimalna wartość zamówienia nie jest określone, wartość zamówienia dokonanego przez Klienta jest dowolna.
 • Płatności za towar/przesyłkę Klienci dokonują za pobraniem (przy odbiorze) lub przedpłatą na konto. Jeśli wystąpiły w naszym magazynie braki, brakujące pozycje wysyłamy niezwłocznie na własny koszt, o ile Klient nie dokona rezygnacji.
 • W przypadku wyboru opcji przedpłaty na konto na wpłatę oczekujemy przez 7 dni, po czym wysyłamy przypomnienie, a jeśli nie wypłynie do 14 dni- usuwamy zmówienie. Jest to równoznaczne z rezygnacją z zamówienia.
 • Przy stałej współpracy, po co najmniej 5 dokonanych zamówieniach na łączną kwotę co najmniej 1000 zł netto oraz po nadesłaniu do nas pocztą (nie faksem) kopii dokumentów firmy - NIP, REGON, zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej lub KRS, oferujemy płatność przelewem do 14 dni.
 • Wystawiamy faktury. Na fakturze umieszczamy dodatkowo pozycję informującą o zryczałtowanych kosztach wysyłki.
 • Czas realizacji zamówienia wynosi zwykle do 7 dni roboczych.
 • Nr-y rachunków bankowych podano w info-bank.
 • Informujemy, że nadajemy przesyłki nieuszkodzone i w opakowaniu zabezpieczającym przed uszkodzeniem. W momencie odbioru przesyłki odbiorca powinien sprawdzić, czy opakowanie jest nieuszkodzone, a zawartoś zgodna z zamówieniem. Paczka nie może nosić śladów uszkodzenia lub otwierania. W przypadku stwierdzenia uszkodzenia opakowania lub stwierdzenia śladów otwierania przesyłki, prosimy nie odbierać przesyłki i jak najszybciej skontaktować się z nami oraz jednocześnie złożyć reklamacje w firmie doręczającej (spisanie stosownych protokołów). Zamówione towary można również odebrać osobiście (po wcześniejszym uzgodnieniu).

  PRZYJĘCIE, ZWROT TOWARU i REKLAMACJE
 • Towar zakupiony w naszej hurtowni można zwrócić (odesłać odebrany towar) w ciągu 14 dni bez podania przyczyny. Zwroty przyjmujemy tylko wtedy, gdy produkt nie nosi śladów uszkodzenia i eksploatacji (jeśli przesyłka została już odebrana i otwarta). Zwracany towar należy bezpiecznie zapakować, dołączyć fakturę z adnotacją "ZWROT" i odesłać na własny koszt w terminie kolejnych 14 dni. Gwarantujemy zwrot wartości produktu (wraz z kosztami przesyłki) na rachunek wskazany przez odbiorcę w ciągu 14 dni. Zwracany w tym trybie towar zostanie przyjęty tylko i wyłącznie wtedy, gdy będzie odesłany z nieużywana-nieuszkodzoną przez Klienta zawartością. Jeśli nie zostanie zwrócona faktura- wystawiamy fakturę korygującą, której kopię Kupujący ma obowiązek podpisać i odesłać. Zwracając pieniądze za odesłany towar nie pomniejszamy kwoty.
 • W razie zbyt długiego okresu oczekiwania (ponad 5 dni) po otrzymaniu informacji od nas o wysłaniu towaru, należy skontaktować się z nami w celu sprawdzenia, gdzie znajduje się paczka. Nierzadko zdarza się bowiem, że nie dostarczone pod wskazany adres przesyłki Poczty Polskiej nie są awizowane- w tym przypadku reklamacje składamy na Poczcie Polskiej.
 • Zamawiający składając zamówienie wyraża chęć odbioru zamówionego towaru i dołoży do tego wszelkich starań. Jeśli towar dotarł do odbiorcy, który odmówił jego przyjęcia i zwrócił bezpośrednio Poczcie Polskiej lub kurierowi, paczka wraca do nadawcy. Jeśli zamawiający nie otrzymał przesyłki z winy Poczty Polskiej lub kuriera, to ma obowiązek on zgłosić nam ten fakt; w tym przypadku interweniujemy w firmie dostarczającej przesyłki.
 • Skreślony.

  UWAGI
 • Druki szkolne - Likwidacja branży.
 • Gwarantujemy ceny jak w sklepie internetowym. Jednakże, jeśli z kolejną dostawą do nas zamówionych produktów zmieni się cena u producenta- może u nas ona również ulec zmianie, lecz powiadamiamy o tym fakcie kupującego.
 • Jeśli masz dodatkowe pytania, możesz się z nami skontaktować wysyłając e-maila na adres poczty elektronicznej lub telefonicznie.
 • Kupujący ma obowiązek zatroszczyć się o to, aby oferty kupna nie były składane w sposób nieprzemyślany, omyłkowy lub też bez zapoznania się i zrozumienia konsekwencji składania oferty zgodnie z niniejszym regulaminem i przepisami polskiego prawa.
 • Zespół sklepu dokłada wszelkich starań, aby opisy umieszczonych w sklepie produktów były zgodne ze stanem faktycznym. Niemniej, w każdym przypadku, gdy dane prezentowane na witrynie internetowej sklepu w dniu złożenia przez klienta zamówienia nie pokrywałyby się z rzeczywistością, w ciągu 10 dni od daty zakupu klient ma prawo odstąpienia od umowy bez podania przyczyn, zgodnie z przepisami o odstąpieniu od umowy zawartej na odległość, jednak staramy się o tym poinformować.
 • W uzasadnionych przypadkach Sklep zastrzega sobie możliwość odmowy realizacji zamówienia, ograniczenia sposobu płatności, np. od nierzetelnych Klientów.
 • Wszystkie produkty oferowane w sklepie są nowe, wolne od wad fizycznych i prawnych, oraz zostały legalnie wprowadzone na rynek polski.
 • Zastrzegamy sobie prawo do dołączania bezadrssowych druków reklamowych.

          OCHRONA DANYCH

 • Składając zamówienie, klient świadomie zgadza się na przetwarzanie i wykorzystywanie jego danych osobowych w celu realizacji zamówienia (oraz wysyłki). Dane te nie są wykorzystywane w żadnym innym celu.
 • Jeśli klient składając zamówienie zgodzi się na otrzymywanie "gazetki", jego dane (adres e-mail) będą wykorzystywane również w celu wysyłania tejże gazetki.
 • Dane osobowe umieszczone w bazie danych sklepu są przetwarzane wyłącznie dla jego potrzeb, nie są i nie będą też udostępniane innym podmiotom. Dane te są gromadzone z należytą starannością i odpowiednio chronione przed dostępem do nich przez osoby do tego nieupoważnione, zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 1997r. nr 133 poz. 883). Klient ma prawo wglądu do swoich danych, do ich korekty oraz żądania zaprzestania ich wykorzystywania i usunięcia. Dane Klienta chronimy zgodnie z wymogami GJODO.
 • Struktura witryny sklepu została zaprojektowana w taki sposób, aby można ją było odwiedzać bez konieczności identyfikacji lub ujawniania danych osobowych.

 

          POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 • Właścicielem sklepu jest firma PPHU PEKAMED Piotr Kowalski (57-300 Kłodzko, ul. Bohaterów Getta 5; NIP 883-123-92-97, REGON 890700188, rejestrawcja DG- Urząd Miasta i Gminy Kłodzko). WPIS
 • Dokonanie zamówienia oznacza akceptację regulaminu, wyrażenie zgody na wystawienie faktury VAT bez podpisu Klienta oraz wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych do realizacji zamówienia.
 • Adres prowadzenia działalności jest jednocześnie adresem korespondencyjnym sprzedawcy.
 • Niniejszy regulamin jest częścią treści zawieranej przez sklep oraz zamawiającego klienta umowy kupna - sprzedaży. Treść regulaminu jest dla stron obowiązująca zgodnie z brzmieniem z momentu złożenia przez klienta zamówienia.
 • Wszelkie spory wynikłe w związku z realizowaniem umów kupna - sprzedaży między sklepem a konsumentami będą rozstrzygane w pierwszej kolejności na drodze negocjacji, z intencją polubownego zakończenia sporu. Jeśli jednak nie byłoby to możliwe, lub też byłoby niesatysfakcjonujące dla którejkolwiek ze stron, wszelkie spory będą rozstrzygane przez sąd powszechny.
 • Regulamin jest napisany zgodnie z obowiązującym prawem, a treśc została skonsultowana z Kancelarią Radcy Prawnego. Wszelkie próby wyłudzania pieniędzy w związku z nieprawnym charakterem regulaminu będą zwalczane w zakresie przewidzianym prawem. Prosimy o nietelefonowanie oraz niepisanie maili ws. kolejnych zmian regulaminu!!!

 

 


Strona głównaStrona główna